logo

Повече можете да разгледате в Instagram профила на Хидроактивни Хидроизолации: 

 • Amphibia 3000 GRIP
  е хидроизолационна
  мембрана

  Полага се преди изливане на бетона. Реагира при контакт с водата,
  самовъзстановява водоплътността си, самоуплътнява връзките
  и се свързва адхезивно с бетона.

 • Реновиране и химически бариери
  за
  водонаситени зидарии

  Продуктите на Volteco са решение на всички случаи свързани с
  хидроизолиране на сградите - от стени до подове, от мазилки до исторически и
  новопостроени зидани конструкции.

 • Продукти за хидроизолация на
  тераси и плоски покриви

  Volteco предлага продукти за крайно хидроизолиране, без да се налага разрушаване,
  на балкони, тераси, плоски покриви и всякакви плоски повърхности, включително такива с подови настилки.
  Представлява водонепропусклив защитен слой.

 • Гъвкаво хидроизолационно покритие
  с CORE CURING технология

  За хидроизолиране при негативен и позитивен хидростатичен натиск на повърхности
  от зидария или стоманобетон, подложени на малки слягания и/или движения.