logo

Повече можете да разгледате в Instagram профила на Хидроактивни Хидроизолации: 

Хидроактивни хидроизолации

 

Какъв е Вашият проблем?

 

 

Покачваща се влага, отлепване на мазилка, петна и соли по повърхността, плесени, мъхове, гъби
Преди използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с покачваща се влага     След използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с покачваща се влага
Повреди по тераси и плоски покриви, повредени плочки от мраз, течове, петна и плесени, пукнатини от слягане
Преди използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с повреди по тераси и плоски покриви     След използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с повреди по тераси и плоски покриви
Разрушени фасади, отлепване на мазилките, ронене, пукнатини в конструкцията, температурни мостове
Преди използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с разрушени фасади     След използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с разрушени фасади
Наводнени основи и сутерени, проникване и наводняване, течове през стените, водонаситени стени, покачваща се подземна вода
Преди използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с наводнени основи и сутерени     След използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с наводнени основи и сутерени
Течащи басейни и резервоари, течове от басейни и резервоари, отлепване на плочки, конструктивни движения и слягане на басейни и канали
Преди използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с течащи басейни и резервоари     След използване на хидроактивна хидроизолация за решаване на проблем с течащи басейни и резервоари

Хидроизолиране на фундаменти при ново строителство

 

Хидроизолиране и защита на армирани бетонни конструкции
фундаментни плочи и стени, такива в схема с шлицови стени, пилоти, анкерирани микропилоти и традиционно кофрирани.

Хидроизолиране на инфраструктурни обекти
подлези, тунели, индустриални складове, подземни паркинги и др.

Хидроизолиране на плувни басейни и резервоари
уелнес центрове, спортни съоръжения, водни резервоари, пречиствателни станции на отпадни води.

 

Хидроизолиране на сутерени в съществуващи сгради

 

Ново хидроизолиране отвътре (танкинг) на съществуващи сутерени
гаражи, изби, складови помещения, сводове, жилищни стаи, технически помещения.

 

Хидроизолиране на фундаменти при ново строителство Amphibia 3000 Grip Volteco, защита на армирани бетонни конструкции, инфраструктурни обекти, плувни басейни и резервоари

Хидроизолиране с Amphibia 3000 Grip на сутерени в съществуващи сгради  отвътре (танкинг) на съществуващи сутерени гаражи, изби, складови помещения, сводове, жилищни стаи, технически помещения.

Области на приложение


Продукти за спиране на покачваща се влага в зидария

Лекуване

на водонаситени стени

Продукти за ремонитране на повреди по тераси и плоски покриви

Хидроизолиране

на тераси и обитаеми покриви

Продукти за възстановяване и ремонт на разрушени фасади

Възстановяване

на фасади

Продукти за спиране на течове и възстановяване на основи и сутерени

Хидроизолиране

на сутерени

Продукти за спиране на течове и възстановяване на басейни и резервоари

Хидроизолиране

на басейни и резервоари